Veddestagruppen blir ett med Aditro Logistics AB och därmed kommer denna sidan tas ur bruk inom kort.

För mer information, kontakta oss påinfo@aditrologistics.com.