LOGISTIK är vår SUPERKRAFT
Transport
3PL
Bemanningsstyrkan
Rekryteringsstyrkan
Multilogistik

FUNKAR DET ATT TÄNKA UTANFÖR BOXEN NÄR MAN JOBBAR MED LOGISTIK?

DET FUNKAR!

Vårt logistiktänk bygger på att hitta de bästa logistiklösningarna för just ert företag.
Allt från avancerade och komplicerade logistiklösningar till mindre och enklare uppdrag.
Vi har logistiktjänster som passar alla, både stora som små företag inom alla branscher.

Välkommen till oss på Veddestagruppen!

VÅRA SUPERKRAFTER

När ni fokuserar på era superkrafter som att driva företag och arbeta med sälj, marknad, strategi, ekonomi och så mycket mer.

Under tiden sköter vi er logistik med hjälp av alla våra superhjältar inom Veddestagruppens fyra bolag.

1. Veddesta Distribution #3PLmedsuperkraft
2. Veddesta Transport #Fixartransportenditnivill
3. Multilogistik #Förstklassiglogistikservice
4. Bemanningsstyrkan #Personaluthyrning
5. Rekryteringsstyrkan #Rekrytering

Veddesta Distribution, Veddesta Transport, Multilogistik, Bemanningsstyrkan och Rekryteringsstyrkan!
Lägg dem företagsnamnen på minnet.
Tillsammans löser vi er logistik!