VeddestaGruppen AB:s behandling av personopplysninger.

VeddestaGruppen AB med datterselskap (nedenfor referert til som VeddestaGruppen) håndterer dine personopplysninger i tråd med EUs nye personvernsforordning General Data Protection Regulation, GDPR.

Når du registrer dine personopplysninger via vår nettside eller gjennom en link som vi har sendt til deg, behandler vi kun din personopplysninger for å kunne hjelpe deg med ditt spørsmål/din sak. Når vi avslutter saken din så sletter vi også dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler.

Ingen av dine personopplysninger kommer til å deles med en tredje part eller brukes til automatisert beslutningstaking.

Du som er registrert kan når som helst kreve at vi sletter dine opplysninger gjennom å kontakte: gdpr@veddestagruppen.se.

Dersom du som er registrert mener at VeddestaGruppen ikke følger reglene som gjelder for behandling av personopplysninger skal du kontakte Datainspektionen i Sverige.

Mer informasjon om reglene som gjelder for håndtering av personopplysninger finner du hos Datainspektionen.