VeddestaGruppen AB:s hantering av personuppgifter.

VeddestaGruppen AB med dotterbolag (nedan kallat VeddestaGruppen) hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.

När du registrerar dina personuppgifter via vår hemsida eller via (av oss) utskickad länk så hanterar vi dina personuppgifter endast för att kunna hjälpa dig med din fråga/ditt ärende. När ditt ärende avslutas hos oss så raderas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje land eller användas för automatiserat beslutsfattande.

Du som registrerad kan när som helst begära radering genom att vända dig till följande e-mailadress: gdpr@veddestagruppen.se.

Om du som registrerad anser att VeddestaGruppen inte följer reglerna kring hantering av personuppgifter så ska du kontakta Datainspektionen.

Mer information om reglerna kring hantering av personuppgifter kan du läsa hos Datainspektionen.

Kamerabevakning av VeddestaGruppen AB:s lagerutrymmen.

VeddestaGruppen AB med dotterbolag (nedan kallat VeddestaGruppen) kamerabevakar sina lagerutrymmen dygnet runt för att avskräcka, förebygga och utreda brott och klargöra uppkomna situationer. Våra kameror registerar bild och det filmade materialet sparas i 30 dagar innan det raderas.

VeddestaGruppen har gjort en intresseavvägning och bedömt att det finns ett berättigat intresse i att kamerabevaka våra lagerutrymmen för att avskräcka, förhindra och utreda brott och klargöra uppkomna situationer. VeddestaGruppen har i avtal med kunder förbundit sig att kamerabevaka sina lagerutrymmen.

Vi stödjer oss i detta på Kamerabevakningslagen 2018:1200 samt artikel 6 punkt a, c och f i Dataskyddsförordningen.

För mer information kontakta e-mail: gdpr@veddestagruppen.se.

Bild och ljud från vår kamerabevakning hanteras endast av VeddestaGruppen men kan komma att lämnas ut till Polismyndigheten i det fall det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Detta sker i så fall tillsammans med en polisanmälan.

Bild och ljud från vår kamerabevakning kommer inte att lämnas ut till tredje land eller användas för automatiserat beslutsfattande.

Du som registrerad kan när som helst begära radering av bild och ljud där du förekommer genom att vända sig till VeddestaGruppen AB, e-mail: gdpr@veddestagruppen.se.

Om du som registrerad anser att VeddestaGruppen inte följer reglerna kring kamerabevakning och hantering av personuppgifter så ska du kontakta Datainspektionen.

Du kan läsa mer om kamerabevakning på följande sidor:
Kamerabevakningslagen (2018:1200)
Dataskyddsförordningen artikel 6: laglig behandling av personuppgifter